• kshitij_meshram 3w

    Yun tho Chu kar Gujarjati thi tho koi baat na thi aaj rukh kar haal puch Liya usne
    Tho ankho main bhare Saab iraade dekh gayi.

    ©kshitij_meshram