• aarushchandeliya 50w

  Delhi ki ladkiya parmano
  Bamb haii
  Jispe nazar daal de
  Vo bichara
  Vahi khatam hai
  Šaarushchandeliya