• meghnabisht 22w

    Tumko pana jaise khud ko pana tha
    Tumko khona jaise khud ko khona hai    ©meghnabisht