• azaan_ali1 12w

    Mar kar bhi tujhe dekhte rehne ki chah mai
    ankhe kisi ko dene ki takeed kar jaunga