• jinalp 16w

  By unknown writer

  Read More

  થોડું ઘણું તો શીખી લીધું છે હવે..
  થોડું ઘણું તો શીખી લીધું છે..
  પણ આ શીખવા પાછળ ક્યાંક કૈક ખોઈ પણ લીધું છે..
  પ્રયત્નો તો કરું છું ખુદ ને
  સંભાળવા માટે ..
  બસ ક્યાંક કોઈ ધક્કો ના મારી લે..
  જીવન ના રસ્તા માં ઉતાર ચડાવ
  આવે છે..
  પણ એ ઉતાર ચડાવ ક્યાંક તમને..
  જીવન નો પૂરો પૂરો પાઠ ભણાવી જાય છે...
  ©Jinal