• the_sinner 6w

    என் இறந்தகால பயணத்தில் முன்அறிவிப்பின்றி
    எங்கோ தனியே இறங்கிச் சென்றவளே..
    என் எதிர்கால பயணத்தில் என் அனுமதியின்றி
    என்னுள் நினைவினை இறக்கிச் சென்றவளே..
    ©the_sinner