• he10_vyas 14w

    Agar mujh jaise Hazaaron hai ..
    Toh soch tuj jaise kitne honge ??

    ©he10_vyas