• hope789 13w

    Dil gustahk ho chala tha...
    Sukrh hai tum bewafa nikley...
    ┬ękivi123