• kivi123 5w

    Dil gustahk ho chala tha...
    Sukrh hai tum bewafa nikley...
    ┬ękivi123