• leftunsaid 3w

    har baar dus aur ek ke beech ki ladai mein dus hi sahi nahi hota !    ©leftunsaid