ra_bh_h

રા ભ હ रा भ ह

Grid View
List View
 • ra_bh_h 1h

  classic contradiction

  a like,
  a thumbs up,
  little praise,
  wishes,
  a remeberence,
  a recognition,
  a nod,
  a status view,
  a forward,
  a repost,
  tagging,
  friend request,
  an introduction,
  so on ......
  lot of
  small
  bricks
  used
  in
  building
  our
  inner
  sanctuary
  of
  self worth

  18Jul18
  ©ra_bh_h

 • ra_bh_h 1d

  લીલોતરી પર ત્રણ ઉભા કાવ્યો

  ગરમીમાં
  પાણી
  તરસ્યા
  સુકાયેલા
  માયકાંગલા
  વૃક્ષો,
  વર્ષામાં
  જાણે
  મિજબાનીમાં
  બેઠા
  હોય
  હરખ્યા
  કરે.
  -----
  વર્ષા
  પછી
  મન્દ
  હવાએ
  લહેરાતા
  વૃક્ષો
  જાણે
  સૃષ્ટિનો
  આખો
  ઉન્માદ
  વર્ણવે
  છે.
  ----
  ભીંજાયા
  વૃક્ષો
  રાત
  આખી,
  સવારે
  જાણે
  નાહી
  ધોઇને
  શાળાએ
  જતા
  ઉત્સાહીત
  નાના
  ભૂલકા.
  ----
  ©ra_bh_h
  ©રા ભ હ
  ૧૭જુલાઈ૧૮

 • ra_bh_h 4d

  હસતો માનવી

  હાસ્ય, સ્મિત, મલકાવું, ખુશી ને પ્રસન્નતા,
  ક્યાં છે?

  દાંત કાઢતા, વાંકા થતા, પેટ પકડતા ને હસતા,
  કોઈ ક્યાં છે?

  અટ્ટહાસ્ય, મૂછોમાં મુસ્કાન, ગલગલીયા,
  કોઈ ક્યાં કરે છે?

  મસ્તરામ, ફક્કડ, ખાનાબદોશ ને બિન્ધાસ્ત,
  કોણ છે?

  આ ગુણો ને આવો માનવી બધાની અંદર બંધ છે.....
  આ ગુત્થીને ખોલવા માટેનો કસબ સાવ સરળ છે....
  તૈયારીની જરૂર નથી...
  મુક્ત થવાની જરૂર છે...

  મુક્ત ઇચ્છા થી...
  ફક્ત સ્વીકારવાથી..
  થશે માનવી હસતો, સ્મિત કરતો, મલકતો, ખુશ, પ્રસન્ન, પેટ પકડતો, દાંત કાઢતો, વાંકો થતો, અટ્ટહાસ્ય કરતો, મૂછોમાં મુસ્કરાતો, ગલગલ થતો, મસ્તરામ, ફક્કડ, ખાનાબદોશ ને બિન્ધાસ્ત!

  ©ra_bh_h
  ©રા ભ હ
  ૧૪જુલાઈ૧૮

 • ra_bh_h 4d

  ઘુવડ ગઝલ

  કાળી રાત્રીના ભયંકર અંધકારમાં, ઘુવડ એકલો,
  બધા જ્યાં અંધ, એ એકલો દેખતો, ઘુવડ એકલો.

  કાળી રાતમાં આવુ શું છે તે બધા ગભરાય છે?
  જ્યાં બધા ડરે છે, એકલો ખેલતો, ઘુવડ એકલો.

  ડોળા જ્યાં આપણા બંધ થયા નથી ને જોઓ તો,
  બિન્ધાસ્ત બહાર મહાલવા પેસતો, ઘુવડ એકલો.

  માણસ કદાચ અંધકારના લાયક નથી, માટેજ,
  ઉપરવાળો ઘુવડને જ રાતે મેલતો, ઘુવડ એકલો.

  'રાજેન' તુ તો બપોરનાય સુવે છે ને જો અહીં,
  રાતમાં પણ સુવાનુ સાવ મેલતો, ઘુવડ એકલો.

  શું ઘુવડ ઘુવડ કરી રહ્યો છે તુ ક્યારનો એકલો?
  તને પણ સાથ મળશે જા હાલતો, ઘુવડ એકલો.

  (c) ra_bh_h
  (c) રા ભ હ
  ૧૪જુલાઈ૧૮

 • ra_bh_h 1w

  Magical horns

  It seems that the cars behind my car all have magical horns,
  their sounds have variety and cars that carry are like unicorns.

  The drivers are noble Lords of the jam packed crowded road,
  Each auditioned for ben-hur and considers drivers like me flawed.

  They press the horns like there is not going to be tomorrow,
  If they don't press it regularly then it will stop the planets' airflow.

  Some genuinely think that it will make my old car fly high,
  Me the Harry Potter who from the sky will bid them goodbye.

  Some think the horn is like magic button great Mugambo had,
  Once they press it will make them happy and others very sad!

  Someone feels that their horn is connected to the signal,
  the button makes the red light green and it's completely rational.

  Anyways what can I do, me smiling to myself and nodding,
  Greatness and magic at display for free and me applauding!

  (c) ra_bh_h
  11Jul18

 • ra_bh_h 1w

  બાળપણનાં ભાઈબંધ

  હજુ પણ,
  જ્યારે જ્યારે હું બે મિનિટ શ્વાસ રોકુ છું,
  ત્યારે ત્યારે છેલ આવે છે યાદ અને હું ચોંકુ છું,
  શ્વાસ રોકીને; પ્રાણાયામ કરીને; અધધધ તાકાત મેળવવાની ઈચ્છા હજુ પણ સતાવે છે,
  છેલ યાદ આવ્યો તો પછી છબાને 'રાજેન' તુ ક્યાં ભુલાવે છે?

  છેલ અને છબો એ કંઈ ફક્ત પાત્રો નથી;
  એતો વાર્તા જગતના મારા હીરો છે,
  બન્ને મારા nostalgic જીવનના નબીરો છે.

  પછીતો બધીજ કડીઓ યાદ આવે છે,
  જ્યાં મિયાં ફુસ્કી અમને ખૂબ હસાવે છે.

  જ્યાં જ્યાં હાસ્ય મુક્ત અને બિંધ્ધાસ છે,
  ત્યાં ત્યાં,
  કોઈ ને કોઈ રાજાને છકા મકા પર વિશ્વાસ છે.
  એમની 'રાતો તો એમના બાપની' છે,
  યાદો બધી મારી ૫ વર્ષથી ૧૫ ના માપની છે!

  છકા મકાએ બધા રાજાઓ સાથે મળાવ્યા,
  ત્યાં agent વિનોદે કેટલાય ગુન્હેગારોને પકડાવ્યા.

  Agent વિનોદ ક્યાં આમેય એકલા હતા,
  ઈન્સ્પેક્ટર કુમાર અને જમાદાર હુસેનખાં બેકલા હતા.

  પટેલ સાહેબ બકોરે અમને બાધાઓનો ચખાવ્યો સ્વાદ,
  અડુકિયો અને દડુકિયો કેવા કરતા ત્યાં સંવાદ!
  ટીંગુ પિંગુ પણ જમાવતા પોતાની મોટી સાદ.

  શું ખબર ક્યાં છે હવે આ બધા,
  કોઈ જૂની લાયબ્રેરી
  કે રદદીવાળાના કબાટોમાં ઉભા.

  મનમાં પણ ખૂણામાં,
  હાર્ડડિસ્કમાં બેઠા છે અકબંધ!
  કદીકદી ચઢે RAMમાં અને,
  દેખાય મારા બાળપણના ભાઈબંધ!

  (c) ra_bh_h
  (c) રા ભ હ
  ૮જુલાઈ૧૮

 • ra_bh_h 2w

  ग़ज़ल

  मुज़्हे भुलकरभी याद करने का वादा किया है,
  ये ज़ख्मोपे मेरे मरहम भरने का वादा किया है।

  भेजा है तूने ख़ुदा मुज़्हे इस हँसी क़ैदगाह में,
  ग़ुनाह मेरे सारे माफ् करने का वादा किया है।

  अकेला थक गया हूँ लड़ते जिंदगी से ऐ दोस्त,
  साथ साथ मेरे ये जंग लड़ने का वादा किया है।

  दुनिया कोसती थी मुज़्हे मेरी हर एक चाल पर,
  उन्हें हराकर मैंने आगे बढ़ने का वादा किया है।

  लड़ना खूब जानता हूँ 'राजेन', सामना खुद से है,
  इस जंग में दिलको पाक करने का वादा किया है।

  (c) ra_bh_h
  (c) रा भ ह
  ३०जून१८

 • ra_bh_h 2w

  ગઝલ

  હારને સ્વીકારતાજ હવે જીત અમારી છે!
  સોંપતા તુજને મને, તારી પ્રિત અમારી છે!

  દુશ્મનોને આમંત્રણ આપીને ગળે ભેટીએ,
  સાવ નોખી છે, પણ આ રીત અમારી છે!

  એમણે અમસ્તો મને જોયો ને હું છકયો,
  પ્રેમમાં ઘાયલ છું, મતિ ભ્રમિત અમારી છે!

  દુનિયાના સાહેબો વચનો આપતા ગયા ને,
  શમણાં તૂટ્યા, ભીડ ચકિત, એ અમારી છે!

  'રાજેન' બોલતો જ નથી અને લોકો પૂછે
  ત્યારે, શર્માતા કહે એ મનમિત અમારી છે.

  ©ra_bh_h
  ©રા ભ હ
  ૩૦જૂન૧૮

 • ra_bh_h 3w

  ગઝલ

  વાત માત્ર એટલી છે કે વાતમાં કંઈ દમ નથી,
  ફક્ત તારી નહીં, મારી વાતમાં પણ દમ નથી.

  શબ્દ તો પાંગળા હોય, અર્થ નો અનર્થ કરે,
  મૌન ને અજમાવીએ, વજન એનુ કમ નથી.

  આવો આપણે મળીને એમને ટેકો આપીએ,
  જેમના અસહ્ય દુઃખોનો કોઈજ મલમ નથી.

  બોલતા બોલતા હું તો હવે થાકયો, શું કરું?
  બોર વેચવામાં મને હજી કોઇ ગતાગમ નથી.

  'રાજેન' બોલતો નથી હાં! પણ લખીને અમને
  હેરાન કરે છે, શું વાત તારી હજુ ખતમ નથી?

  ©ra_bh_h
  ©રા ભ હ
  ૩જૂન૧૮

 • ra_bh_h 3w

  ગઝલ

  ભૂલકા જેવુ ખિલખિલાટ હસતા શિખુ તો બસ છે,
  ખુલ્લા ગગનમાં પંખી જેવુ ઉડતા શિખુ તો બસ છે.

  ચાદર મારી મેલી-જૂની-ને-ફાટેલી છે તો છું થયુ?
  આ ચાદરને સારી રીતે જાળવતા શિખુ તો બસ છે.

  જુવો જગતમાં ખોટાનું કેવુ ફક્કડ મસ્ત આલમ છે!
  આવામાં પણ હું સાચને બોલતા શિખુ તો બસ છે.

  સુખ-સાહેબી ચાહું તો છું! તમારા સમ છે, શું કહું?
  શકુનિ જેવા કોઈક દાવ ચલાવતા શિખુ તો બસ છે.

  રાજેન ભોળા ચલ આઘો ખસ, વચ્ચે ઉભો શા છે?
  જાલિમ જગને હું થોડુંક હંફાવતાં શિખુ તો બસ છે.

  @રા ભ હ
  @ra _bh _h
  26મે18