#Mirakke

2899 posts
 • purusothaman 15h

  உன் மேல் எந்த தப்புமே இல்லாட்டியும் கூட
  நீ சொல்லுறத உன் மேல் அதிகாரி கேக்குற மனநிலை; நம்புற மன நிலையில் இல்லை என்றால், வேறு என்ன செய்ய முடியும்.
  அமைதியாகவும், பொறுமையாகவும் இருக்க வேண்டியது தான்.

  #write #writing #writersofindian #life quotes #workquotes #workplace #mirakke #

  Read More

  There's no mistake from your side
  Whatever you said to your boss
  Not ready to listen at all
  Your head/boss does not trust you
  He or she suspects you
  What to do?
  You have to keep yourself silence only
  What can be done?
  Nothing can be done.
  Have patience
  Feel relaxed

 • vanavil 1d

  Lively loves of livingness
  luminous with lightening
  lamps of lights
  makes a mighty mingleness
  to glitter as gorgeous bloom
  In the faces of intimate souls!
  ©vanavil

 • vanavil 2d

  TRAVEL OF A LIFE

  Two souls meet in love
  Love ties them an ionic bonding
  Bonding steps them to mate
  Mate blossoms as bud
  Bud develops into child
  Child starts to grow
  Grow years and years,
  years makes an adult.
  Adult now loves it's soul
  Souls United between two.
  Two souls meet in love.
  .....................
  ©vanavil

 • vanavil 2d

  COMMIITMENT

  Success in your
  life jouney
  Just by proceeding
  your life projects, though
  it may be tiny or big, -
  Do it with commitment.
  ©vanavil

 • vanavil 2d

  When ego sleeps,
  No break ups,
  No controversy,,
  No contradictions,
  No dilution
  No distinction
  No hatreds,
  No negligence......
  ................
  But there is only one-
  That's is true love.
  ©vanavil

 • dhriti_931 2d

  After a long time, I got leisure time to write this
  #pod #firstpoem #anxiety #mythoughts #love #dontspreadhate #mirakke #writtersnetwork

  Read More

  My dream

  Being released from the labor,
  My heavy footsteps led home,
  These cruel people,
  Paved way to my pale heart to break,
  Oh God, cried I,
  Lying on my bed,
  And seeing the moon ,
  creeping to see the melancholic me,
  "with the anxiety I have,
  Will sleep ever bless the strained body? "
  When suddenly a light shined
  Came the God of love;
  Oh child,said she,
  I looked rather strangely for sonic moments
  For coldness was assumed by her silence
  And no sooner did she wave her wand,
  Than she took me to a place, place of love
  My poor sick heart, who was awary of this world,
  Filled all it's chambers with sunshine of love,
  The angels love was honey to my soul,
  Which was treated as a hard stone,
  What light and blessings did she give me,
  When people thought I am an undisciplined thing,
  This angel came to my house to nourish me ,
  Yes! I had got what I needed,
  Nourishment of love!!
  When my dark, cold,miserable heart was healing,
  'Tring' ran my clock
  Oh it was a dream, hastily woke I,
  A soft feeling crept into my heart,
  The utopian world was no more,
  For oft, when on my couch I lie,
  In pleasure or mood of melancholy,
  My dream flashes upon my inward eye,
  Filling my heart with pleasure!
  ©dhriti_931

 • vanavil 3d

  What I expect from
  this world is


  To have limited desires
  Not to be greedy. -
  Then the vital thing
  Peace starts to love you.
  As life is short,
  Live your soul merrily.
  ©vanavil

 • vanavil 3d

  அன்பின்
  பிரதிபலிப்பு
  சந்தோஷத்தில்
  மட்டுமல்ல-
  மிளிர்ந்து நிற்கும்
  அழுகையிலும் கூட!

 • vanavil 3d

  அன்பு

  ஓரு சொல்
  கை நோக்கும்
  நாவின் பண்பு!
  ஒரு செயல்
  கை நோக்கும்
  மூளையின் பலம்!
  ஓரு பார்வை
  கை நோக்கும்
  கண்ணின் பரிவு!
  எல்லாம் சேர்ந்து
  கை நோக்கும்
  இதயத்தின் அன்பு!
  ©vanavil

 • purusothaman 4d

  ரொம்பவும் பேசிட்டா உறவில் ஒரு சலிப்பு ஏற்பட்டு விடுகிறது.
  அந்த அளவு பேசமாலும் இருந்தாலும் மனுசங்க மேல் பிடிப்பு இல்லாமால் போய் விடுகிறது.
  உறவுகளை மேம்படுத்த தொடர்பு கொண்டு பேசுதல் எல்லாம் முக்கியம்.
  பேசி உறவாடுதல் எல்லாம் ஒரு கலை தான் போல!

  #relationship #communication #art #life quotes #mirakke #writing #write #writersofindian

  Read More

  Too much communication leads to boredom of human relationship.

  Less communication leads to disinterested in human relationship

  To maintain human relationship is an art.

 • vanavil 5d

  தன்னையே
  அக்கினிக்கு பரிசாய்
  உருக்கி
  உடல் உருகி
  ஓளி வீசும்
  மெழுகுவர்த்தியே!
  என்றும்
  நீ சான்றாய்
  நிற்பாய்
  மனிதத் தன்மைக்கு!
  ©vanavil

 • vanavil 5d

  உணர்வுகள்
  மரத்துப் போனால்
  இன்ப. உடலில்
  உறவாடிய கூடல்
  கை கூடி வருமோ?
  சந்தோஷம் மிகுமோ?
  இரு உயிர்க் கலப்பில்
  உருவாகும் ஜனனம்
  இப்பூவிதனில்
  உயிர்ப் பெறுமோ?
  உயிர்கள் இல்லையேல்
  இவ்வுலகம் என்பது
  ஒன்றுமில்லை!
  ©vanavil

 • _mehreen 1w

  He is so far away but i still feel his closeness

  ©_mehreen

 • vanavil 1w

  I AM A WINNER OF THIS
  LIFE CONTEST


  Life is a miraculous journey embedded with
  So many different types of emotions and incidents- that occurs good or bad. It teaches us the great lessons to sharpen our thoughts and ways of living.
  Ups and downs in our life history decides the breaking point for getting auspicious occasions
  towards the path of the success.
  #self -confidence
  #self-defence
  #self-motivation
  # self-appraisal
  #self-development
  #self#decision.............
  and so many sef applications only designs the victory and achievements!!!....
  All are trying their best to create an enthuaustic
  life history. Efforts never fail!
  One man"s life be decided by themselves
  Only rather than others!
  The battle stick should be only in the hands of the leading persons and not by others.
  Life history that I crossed intents me to present like this.
  Because most of our battle sticks belongs to others only.
  Our fate, we should travelled in their chosen
  Path.
  # So many barriers &obstacles.
  #so many regulations and control.
  And so and so on.
  Now only , chance of visualising through the grills of the window. Wow! What an eternal beauty
  Seems to be? Wonderful &marvellous scenary!
  This is the starting point only. Yet to travel a long path to touch the destiny of the freedom!
  Of course I never blame anyone. Our traditional
  Life has greater values and customs to follow.
  FOR OUR BELOVED MEMBERS OF OUR DEAR &,we are ready to sacrifice our likes and desires.
  We should filter POSITIVE VIBRATIONS from the
  NEGATIVE INCIDENTS.
  #NO FEELINGS, HANG OVER, WORRINESS

  Running the family fby maintaining all social relationships itself is the greatest task for the human.
  So as a home maker, I really feei proudly to say
  "I AM A REAL WINNER'
  My battle stick of future is now in my hand.
  Let's try our best . Motivation and the guidance from our lovable ones will induces to greater intensit.y than before. Trying itself is also a great
  thing.

  SELECT THE WAY OF FLOWERS
  BY CLEARING THE THORNS.
  depends upon your choice.
  Always trying, trying , trying,
  Never stops.
  But to the satisfaction of your mind.
  ©vanavil

 • purusothaman 1w

  எந்த மாணவனோ, மாணவியோ ஆசிரியர் பாரபட்சம் காமிக்கிறார் என்று துளி அளவும் நினைக்க கூடாது.

  ஒரு ஆசிரியர் அப்படி பாரபட்சம் காட்டினார் என்றால் அவர் உண்மையான ஆசிரியரே இல்ல.

  # teacher #write #writing #writeesnetwork #mirakke #education

  Read More

  A student should not feel that a teacher shows partiality/discrimination to the students.

  If a teacher shows partiality/discrimination to the students means, he or she is not the real teacher.

 • purusothaman 1w

  By doing action only we have gain respect.
  We should not ask others to give respect.
  Respect has to be earned, but not to be begged.
  Give respect and take respect.

  #respect #write #writer #writing #writersofindian #mirakke

  Read More

  மரியாதை எல்லாம் கேட்டுப் பெறக் கூடாது.
  நாம் செய்யும் செயல் மூலம் தான் நமக்கு மரியாதை கிட்ட வேண்டும்.

 • vanavil 1w

  INSPIRATION

  Courage motivates
  your panicked mind.
  ©vanavil

 • vanavil 1w

  Success

  Will power & self-desire
  In our sub conscious mind
  Strengens us to make
  Achievement.
  ©vanavil

 • purusothaman 1w

  வலி ஒரு மனிதனை மாற்றும்.
  அவனுக்கும் இது உண்மையோ என்று தோன்றுகிறது.

  #write #writing #writersofindian #mirakke #pain #life quotes

  Read More

  He realised that pain changes people.

 • purusothaman 1w

  கற்பனை உன்னை படைப்பாளானக உருவாக்கும்.

  #write #writersofindian #mirakke #life quotes #writing #imagination

  Read More

  Imagination leads and makes you to become a creator.