#konkani

10 posts
 • dreamdarer 16w

  Tuka zai
  Tuka zai
  Ek barik cholo tuka zai
  Tuka zai
  Tuka zai
  Ek barik choli tuka zai
  Zai zai
  ©dreamdarer

 • baba_macky 33w

  QUOTE

  Laxmi devi tujhya bolsan astana... mando garam alla monshyacha thondari thei Colgate che smile khandeet yeta.

  अनुवाद (translation ) : When Goddess Laxmi (money) is in your pocket.. even a Hot headed person will a Colgate Smile on his face.


  ©mack_sequeira_19

 • viraja_verlekar 43w

  तें पयलीचें दीस

  कांय बरें आशिल्लें तें
  पयलीचें दीस..
  आयतारा सांजे वेळार
  मिरामार वेळेर वचपाचें
  आशिल्लें सगळ्यांचें फिक्स..
  "यो आमगेर एक दीस",
  अशे मायेन म्हणप जातालें..
  शित आनी नुस्त्याच्या हुमणान
  सुशेगाद दीस सरतालें..
  अचकीत भिरांकूळ वातावरण जाले
  आनी कोरोनाचें सावट आयलें,
  सगळ्यांक घरांत बसोवन
  सगळेकडेन लॉकडावन करुन उडयलें..
  सगळेंच बंद, सगळीं धांदळ केली
  थोडक्यांत कशें भागोवप आनी
  आपल्या मनशां बरोबर
  खोशयेन कशें रावप
  हाची शिकवण पूण आमकां दिली..
  एक मात बरें जालें,
  धर्तरेन घेतलो मेकळो श्वास..
  एकवटान कोरोनाक झूंज दिवन,
  परत एक फावट येतलें तें पयलीचें दीस
  हाचो आसा म्हाका विश्वास..
  ©viraja_verlekar

 • viraja_verlekar 46w

  तूंच अस्तूरी, तूंच अस्तूरी
  सुंदर, मोलादीक.......भांगरावरीं

  एका खिणांत कितल्योच
  जापसालदारकी पेलपी..
  एका पांयार उबीं रावून
  तरेकवार खेळ खेळपी..

  आयच्या दिसा तरी
  स्वताक लागून जग..
  विसर सगळ्यो राटावळी
  आनी जा एक दिस जगावेगळीं..

  आज रक्ताच्या बळार
  तुका कांयच कळचें ना
  मात्सो लेगीत विसव घेना जाल्यार
  जाण्टेपणांत त्रास पेलचेंना..

  तूंच अस्तूरीं, तूंच अस्तूरीं
  सुंदर, मोलादीक...... भांगरावरीं
  देखून सांगता हांव नमळायेन
  जप तिका गुलाबाच्या फुलावरीं.....
  जप तिका गुलाबाच्या फुलावरीं.....

  #poem #konkani #thedoctorwrites..
  #mirakee #writersnetwork

  Read More

  अस्तूरीं

  ©viraja_verlekar

 • anishbanavliker 51w

  पावसाळो

  तेन्नाय अासलो हो पावसाळो
  बेब्यांची डरांव डरांव आनी पावसाचो गडगड
  पूण हें मोनेंपण केन्नाच जाणवूंक नासलें
  कारण तूं म्हजे जिणेंत येवंक नासलें..

  तेन्नाय ही सकाळ अशीच सदांच जाताली
  तेन्ना भांगराळ्या किरणांचो हो काळ
  केन्नाच अणभवंक नासलो
  तरीय लेगीत ही आडखळीची वाट चलत असलों
  सुखा दुख्खातल्यान वाट काडीत असलों
  चलतां चलतां कोणाचो सांगातूय जाय पडटलो हें केन्नाच कळूंक नासलें
  कारण तूं म्हजे जिणेंत येवंक नासलें..
  ©anishbanavliker

 • viraja_verlekar 68w

  कालिका

  मावळत्या सूर्याक पळोवन
  मनांत कवी आयला,
  कवन करुन थकना मन
  न्हियाळून कालिके तूका पळयलां..

  देखणे तुजें रुप पळोवन,
  दोळ्यांक मेळटा सूख
  धादोशी जाता जीव म्हजो,
  रखरखीत तुजें मूख..
  तेजस्वी नदर तुजी,
  सुखावली कूड म्हजी,
  तुस्त तुजी करु कशी
  थरथरली अंतरात्मा म्हजी..

  सिंहारुढ जाल्या तूं,
  विघनाचे विनाश करुंक,
  वायटाचो संहार करुंक
  भक्तांक तुज्या उर्बा दिवंक,
  अवतरल्या अाज तूं...

  आशीर्वादान तुज्या भरलो म्हजो पोसों
  दोळेभरुन पळयता तुका,
  आनी थोडोवेळ मात्सो
  पयस जाली सगळीं म्हजी दूखा,
  कोटी कोटी म्हजें नमन तुका..
  कवन करुन थकना मन,
  देखून न्हियाळून कालिके पळयलां तूका..
  ©viraja_verlekar

 • viraja_verlekar 73w

  देंखणे तुजे रूप पळोवन,
  मनाक मेळटा सुख,
  आनी पयस जाता सगळे दुख..
  तुज्याच सुंदर अश्या दोळ्यांत पळोवन,
  जीवाक मेळटा धादोस्काय,
  तुज्या आशीर्वादान आसा खुब गिरेस्तकाय...
  ©viraja_verlekar

 • viraja_verlekar 73w

  देंखणे तुजे रूप पळोवन,
  मनाक मेळटा सुख,
  आनी पयस जाता सगळे दुख..
  तुज्याच सुंदर अश्या दोळ्यांत पळोवन,
  जीवाक मेळटा धादोस्काय,
  तुज्या आशीर्वादान आसा खुब गिरेस्तकाय...
  ©viraja_verlekar

 • dreamdarer 126w

  #Konkani#Goan#������������ with@queen_of_words_ashu

  Read More

  Encourage Us

  How many of you'll

  On Mirakee

  Understands KONKANI LANGUAGE


  kindly reply
  ©dreamdarer

 • dreamdarer 126w

  #Konkani#nativelanguage#mirakee#mirakee love.#but sad that konkani is not mention as a language here.

  Read More

  KONKANI

  Aiz tumko hanv ek vost sangta
  Tumhi Mirakee join zale
  Khup kushi bogli maka
  Hanv hu Mirakee join zale
  Khup boreche frienda kela hanven
  Hanv Mirakee thank you mhunta

  Tu ailo mhoje jeevatan
  Khupuch kushi zale mhaka
  Hanv khup happy asa.
  ©dreamdarer