heartbeatquotes236c

www.facebook.com/Heartbeatquotes236c/

Jazbaato ko apne shabdo keh raaste bhej diya karta ho aur log shayar Kehte Hai. Ik duniya banate hai shabdo se.

Grid View
List View