kavyapradeep

ORIGINAL CREATOR

Grid View
List View
Reposts
 • kavyapradeep 2w

  Eternal is the world with my mom and my dreams...

 • kavyapradeep 2w

  My love,

  When I read a book I feel like you telling the story.

  ©kavyapradeep

 • kavyapradeep 4w

  ?

  Ask Me A Question

  ©kavyapradeep

 • kavyapradeep 4w

  With every death
  Every day
  Dies so many dreams

  ©kavyapradeep

 • kavyapradeep 4w

  Dear young people,

  Let's shine , not outshine


  ©kavyapradeep

 • kavyapradeep 5w

  Word Prompt:

  Write a 10 word one-liner on Survive

  Read More

  Wait.... Even a second of vibe can make you survive

 • kavyapradeep 5w

  വേനൽമഴ

  വീണ്ടുമൊരു മഴ
  വേനൽ മഴ...

  ചുട്ടുപുഴുക്കുമീ ദേഹി വിസ്മരിച്ച
  കാലവർഷമെന്നീ സ്‌മൃതികൾ
  ഓർമപ്പെടുത്തുവാൻ വീണ്ടും
  പ്രകൃതി അയച്ചവൻ നീ
  വേനൽമഴ...

  മറക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഇന്നലകളെയും
  പിറക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച നാളെയെയും
  ഓർമപ്പെടുത്തി നീ
  വേനൽമഴ...

  വീരകഥകൾ ഉരുവിടാൻ കൊതിച്ച
  കാരണവരുടെ നാവിൻ തുമ്പത്തു
  മധുരമായ് പെയ്തിറങ്ങിയതും നീ
  വേനൽമഴ...

  മാളോർക്കെന്തേ നിന്നോടിത്ര
  കൗതുകമെന്നു ചോദിച്ചാൽ
  ഒരുമയോടെ പറയുമവർ,
  "വീണ്ടും വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷ
  തരും ഒരേയൊരു പ്രപഞ്ചസത്യം നീ
  വേനൽമഴ..."

  വേദനയായ്, ആനന്ദമായ്, പ്രതീക്ഷയായ്
  താളം തെറ്റാതെ കാലം തെറ്റാതെ
  സ്‌മൃതികളുമായ് പെയ്തിറങ്ങട്ടെ, അതേ
  വേനൽമഴ.....
  ©kavyapradeep

 • kavyapradeep 6w

  Craving for someone who really shares a thousand midnights with me...


  Talking, laughing, sharing, cuddling

  Eating ice creams


  HaHa
  ...
  ©kavyapradeep

 • kavyapradeep 26w

  Word Prompt:

  Write a 6 word short tale on Abode

  Read More

  Peace =my abode

 • kavyapradeep 26w

  Word Prompt:

  Write a 6 word micro-tale on Lost

  Read More

  My heart lost to his words...