• bindurav 50w

  माझ्या प्रत्येक हालचालीवर
  तुझ्या नजरेचा प्रेमळ पहारा,
  असं सारखं बघु नकोस रे
  मनातून उठतोय हलका शहारा ll

  ( थोडं तिच्या मनातलं )
  ❤️

  ©bindurav