• iak_imahk 9w

    Hai darwaze pe koi yeh phir laga mujhe;
    Hai dil phir itmenaan mein k tu nahi hai;

    Husn rakhe ga baatein yaad sari;
    Wafa k liye yeh kisse nahi hai;

    ©iak_imahk