• angelpanchal11 23w

    આદિલ મન્સૂરી દ્રારા લખાયેલી સુંદર ગઝલ....
    જ્યારે વતન ને છોડવાનો સમય આવે ત્યારની સ્થિતી નું સુંદર વર્ણન.......
    આ વતન એક વાર છોડ્યા બાદ ફરી એક વખત આ પાછું મળે ન મળે.....

    Read More

    નદીની રેતમાં