• anamica 35w

  Kyu

  Girna bhi tujheay hai

  Uthana bhi tujheay khud hai

  Phir kis seay gilla

  Aur kisseay shikwa

  Phir kyu kisi seay umeed

  Kyu kisi ka intezaar.
  ©anamica