• roshnikhamluwarai 9w

    Yadon ki barat me dil samshan ki taraf jhoom utha
    Wohi jisse pyar kiya tha uske chorne k gum me yari maatam macha rhae hai.