• yadavraonikhil 10w

    Formal education will makw you a living;
    Self education will make you a fortune.


    ©yadavraonikhil