• aiiyaashi 5w

  लंबोदर पितांबर फनी वरवंदना|
  सरळ सोंड वक्रतुंड त्रिनयना|
  दास रामाचा वाट पाहे सदना|
  संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवंदना|
  जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती|
  दर्शनमात्रे मनकामना पुरती

  ॐ गम गणपतये नमः ।
  ©himanshu__