• mehfil_shayaro_ki 5w

    Sabke karze chuka du marne se pahle,
    Aaisi meri niyat hain,
    Maut se pahle tu bhi bata de zindagi,
    Teri kya keemat hain ....!

    ©mehfil_shayaro_ki