• alfaazdilke 6w

    Humein tho apno ne itna dard diya hai
    Ke abb ghairo ka diya hua dard sirf kharoch lagthi hai