• ayezakhan 10w

    Do chehro ka bojh mat uthaya karo jab Dil Na mile to hath bhi Na milaya karo