• ekranti 23w

    Ek patthar mein aur mujhmein zayaada fark nahi hai
    Bas uskae seenae mein, itna dard nahi hai