• greymatters 35w

    Rivaaz manjoor nahi Hume iss duniya ke .... sapne bhi khuli aankon se dekhte hain