• almasansari 10w

    Ittefaq apni jagha ....
    Khush- qismati apni jagha.....
    Khud bnata hai iss jahan main....
    Aadmi apni jagah....
    ©almasansari