• binay2018 24w

  " ଅପ୍ରାପ୍ତି "

  ତୁମେ,
  ମୋ ଜୀବନର,
  ଅନେକ ନ ପାଇଥିବା,
  ସପନ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ।
  ତଥାପି ପାଇବାକୁ ଅଡି ବସେ,
  ଅବୁଝା ଶିଶୁଟିଏ,
  ସତେ ଅବା ଜହ୍ନ ମାଗି ବସେ,
  ନିଜ ଅଜାଣତେ ,
  ପ୍ରାପ୍ୟ କି ଅପ୍ରାପ୍ୟ ନବୁଝି ।

  ମୁଁ ତ ମଣିଷଟିଏ,
  କାମନାର ସରହଦ୍ ରେ,
  ହୁତ୍ ହୁତ୍ ଜଳୁଥିବା ବନାଗ୍ନିରେ,
  ନିରୀହ ହରିଣ ଛୁଆଟିଏ ।
  ଛନ୍ ଛନ୍, କନ୍ କନ୍
  ଅଗ୍ନିର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଦେଖି,
  ପକ୍ଵ ଫଳଟିଏ ଭାବେ,
  ହେଲେ ହାତ ଜଳାଇବାର
  ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରେନି ।

  ସାହସ ତ ଅନେକ ଥିଲା,
  ଲଢିବାକୁ ଦୁନିଆ ସହିତ,
  ହେଲେ ଡରି ଗଲି,
  ଯେତେବେଳେ,
  ତୁମେ ପଛେ ହଟିଗଲ,
  ରାଜପୁତ୍ର, ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡା ଆଉ
  ମହଲ ର ଚକ୍ ମକ୍ ରୋଷଣୀରେ ।
  ରାଞ୍ଝା, ମଜନୁ କିମ୍ବା କେଦାର,
  ମୁଁ ହୋଇ ପାରିଥାନ୍ତି,
  ଯଦି ତୁମେ ଥରଟିଏ,
  ହିର୍, ଲୈଲା କିମ୍ବା ଗୌରୀ
  ହେବାର ଭରଷା ଦେଇ ଥାନ୍ତ ।
  * ବିନୟ ମହାପାତ୍ର
  ©binay2018