• writer_saheb 5w

    Bs kr zindagi!bs.

    Zindagi tu marham na de
    Badle me kate tu das chuboti hai.!
    #bskrzindagi#bskr.
    ©roshnidamor