• nodukaswati 24w

    Na tum bure ho
    Na Hm bure hain...
    Kuch log bure hain..
    To kuch kismat buri Hai.....