• acamar12124411 9w

    Apni kahani kaise kahe ?

    Dil -e- Umeed toda hai kisi ne....

    Sahara de kai...

    Choda hai kisi ne...