• nikitank 5w

    Waqt toh waqt par
    Badlta hai, magar
    Insaan kisi bhi waqt
    Badal jata hai !