• iqra_khan 6w

    Us se bicharr kar laga
    Ke lagi ho kisi ki baddua jese,
    Veeran lag raha hai sheher
    Koi apna na ho jese.
    ©iqra_khan