• maryam28writes 5w

    Laakh chaha k bhool jau usko par,
    Hausle apni jagah hai aur faasle apni jagah
    ©maryam28writes