• _jannat 10w

    Nazar lag hi gyii akhir kar un logo ki
    jo bahut
    jala krte the hamari khushi se