• 12_akku 6w

    Likhna h mujhe kuch aise alfaaj
    Jo padh sb sake per samjh sirf tum Sako...
    ©12_akku