• jswrites 5w

    Kya mahol tha jab tu thi pass main aab mahol hain par tu nahi hain

    ©jswrites