• jinalp 24w

  ચાલ મન જીતવા જઈએ...
  ચાલ મન જીતવા જઈએ...
  છોડી દે તું આજે બધા મન ના વ્યામ ને..
  તું બસ તારા દિલ નું સાંભળ...
  કેમ તું આમ સબંધો ના દોરા ને ગુંચડામન કરે છે..
  એ ગુંચડામન ને તું ઉકેલ...
  ચાલ મન જીતવા જઈએ..
  ચાલ મન જીતવા જઈએ...
  નથી જાણતો હું કાલે શું થશે...
  પણ આજે જે છે એ તું જીવી લે...
  મન ની વાતો ને તું મન માં ન રાખ..
  તારા સવાલો ને તું આમ જ શાંત ન પાડ...
  તું એ સવાલ ને ક્યાંક તું કહી દે...
  શું ખબર તારા એજ સવાલો માં તારો જવાબ રહેલો હશે.. ચાલ મન જીતવા જઈએ...
  ચાલ મન જીતવા જઈએ...
  તારા રહેલા ડર ને ક્યાંક તું આજે હિમ્મત આપ..
  શું ખબર એ ડર જ તને ક્યાંક વિજય પથ તરફ લઈ જાય..
  દિલ ના દરવાજા તું આમ જ ખોલી દે...
  નહીં તો તું તારી જ વિચારો માં ક્યાંક ગૂંચવાઈ જઈશ...
  ચાલ મન જીતવા જઈએ...
  ચાલ મન જીતવા જઈએ...!!!
  ©jinalp