• preetii_25 9w

    Dokebaaz insaan se murkh dost hi bhala.
    Dukh mein hi apne paraye ka pata chala.
    Thodi khushi mangi,
    Agle ne jholi dukh se bhardi.
    ┬ępreetii_25