• skdanish 22w

    Sachey Dost toh oh hi hota hai
    Jo uske liye uske pith pichhey Hidayet ki dua mangta hai