• 3007uzma 10w

    Shadeed marte nahi aur Hussain jaise shaheed hargiz Nahi hum is bat ko haq aagahi samjhte hai,

    Hmari palko par ansoo nahi charaga hai,
    Gum-e-Hussain ko hm Raushni samjhte hai...