• khasslamhe 10w

    Us din ka intazzar rahega ,
    Jab hume chorne ki wajah ka ,
    Asali matlb pata chalega
    ©khasslamhe