• lanzhan 5w

  Sa gibang bahay
  Napapalibutan ng mga agiw
  Ang mga sapot ay isang dangkal
  ang taas
  Ang patak ng ulan ay umaabot sa kabuhuan
  Ang dilim ay higit sa isang lamparang ang liwanag ay hinihipan ng hangin
  Salat sa lahat gaano man itago sa dilim at liwanag
  Sa tagpi-tagping mga yero
  Sa punit punit na kulambo
  Sa maiksing kumot
  Sa karton na tumatagos ang lamig
  Sa yagit na mukha
  Sa pulubing mga pilak
  Sa bahaw na tunog ng lata
  Sa mga matang kay lalim
  Sa kumukalam na sikmura
  Paulit ulit na saliw ng anino sa
  dukhang pag-asa
  Papaano ba maabot ang isang dipang langit
  ©lanzhan