• parstar 23w

    Patthar

    Mere naalon ki sunn kar zubanain,
    Hogay maum kitne chattanain.
    Maine pighala diya pattharo ko,
    Ek tera dil pighalta nahi hai.