• digambar1625 47w

    Mohabbat bhi zindagi ki tarah hoti hai. Har mord asaan nahi hota, har mord par khushi nahi hoti. Par jab hum zindagi ka sath nahi chordtte ! Phir mohabbat ka sath kyu chorein?


    ©Digambar