• skh_tasoo 9w

  Manzil ka intezar

  Skh_tasoo

  Manzilo ki ky khabar ...
  Hame toh rasto se pyaar hai...
  Jab manzil milne hi nhi wali...
  Toh manzil ka intezar kaisa???

  Dua toh rehti hai wo kahi rasto me hi mil jaye.
  Mujhe manzil tak ke phir parwah nhi
  ©skh_tasoo