• hrutikjaid 23w

    मन वेडे होउनी...
    तुझ्या आठवणीत...
    भिरभिरे चहु दिशा....
    ©hrutikjaid