• sanusan 6w

    Kuch log tho road asai cross karte hain jaise ki unka sasoral hoo...
    ┬ęsanusan