• _ehi_maureen 6w

  Before I die

  Before I die I want to stay awake
  Before I die I want to have a reason to open my eyes
  Before I die I want to have a reason to fight for life
  Before I die I want to have a reason to struggle for breath
  Before I die I want to be alive
  ©_ehi_maureen