• avishamaik 10w

    "Bekaar hai mohabbat maine
    acha janaa tha,

    Eak gaer ko bewajah hi apna
    manna tha,"
    @avisha. m